Preuzmite dokument
Program o izmjeni programa sumskog doprinosa u 2019.   (12.39 KB)
Program o izmjenama programa gradenja komunalne infrastrukture u 2019.   (15.36 KB)
Program o izmjenama programa u kulturi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (12.56 KB)
Program o izmjenama programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 2019.   (12.49 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u protupozarnoj i civilnoj zastiti u 2019.   (6.22 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u sportu u 2019.   (12.4 KB)
Program o izmjenama programa u kulturi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (12.66 KB)
Program o izmjenama programa utroska sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljista vl. rh u 2019.   (12.86 KB)
Program o izmjenama programa utroska sredstava vodnog doprinosa u 2019.   (12.35 KB)
Program o izmjeni programa o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgradenih zgrada u 2019.   (12.42 KB)
Program o izmjeni programa sumskog doprinosa u 2019.   (12.45 KB)
Program o izmjenama programa gradenja komunalne infrastrukture u 2019.   (17.9 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u predskolskom odgoju u 2019.   (12.81 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u protupozarnoj i civilnoj zastiti u 2019.   (6.37 KB)
Program o izmjenama programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 2019.   (12.73 KB)
 
  Ostali dokumenti - Sve