Preuzmite dokument
Poslovnicka-odluka-o-izmjenama-i-dopunama-poslovnika-opcinskog-vijeca   (69.65 KB)
Rezultati-izbora-opinskog-nacelnika-opcine-sveti-ivan-zabno   (77.87 KB)
Pregled-rezultata-po-birackim-mjestima-za-izbor-nacelnika-2-krug   (77.38 KB)
Lista-kandidata-za-opcinskog-nacelnika-te-njihove-zamjenike-u-drugom-krugu-glasovanja   (77.61 KB)
Objava-o-birakim-mjestima-u-opcini-sveti-ivan-zabno   (80.87 KB)
Plan-gradnje-komunalnih-vodnih-gradevina-13   (20.83 KB)
Plan-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-u-2013   (18.16 KB)
Plan-razvojnih-programa-za-2013   (13.61 KB)
Javni-poziv-za-izdavanje-rjesenja-o-izvedenom-stanju   (77.22 KB)
Javni-poziv-za-izdavanje-rjesenja-o-izvedenom-stanju (1)   (77.22 KB)
Procedura-zaprimanja-racuna-njihove-provjere-i-pravovremenog-placanja   (27.3 KB)
Procedura-stvaranja-ugovornih-obveza   (137.95 KB)
Pravilnik-o-stipendiranju-studenata-s-podrucja-opcine-sveti-ivan-zabno   (111.12 KB)
Obrazloenje-56   (34.85 KB)
Izvrenje-plana-razvojnih-programa-za-i-xii2016-z-56   (102.5 KB)
Biljeke-uz-financijske-izvjetaje-za-2016   (31.01 KB)
Plan-o-izmjenama-plana-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-u-2016   (14.38 KB)
Plan-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-u-2017   (17.58 KB)
Plan-prijma-u-slubu-u-jedinstveni-upravni-odjel-u-2017   (17.44 KB)
Tablica-sklopljenih-ugovora   (51 KB)
Plan-razvojnih-programa-za-2017-i-projekcije-za-2018-i-2019-godinu   (103 KB)
Obrazloenje-ii-izmjena-i-dopuna-za-2016-godinu   (21.65 KB)
Analiza-stanja-sustava-civilne-zatite-za-2015   (35.38 KB)
Plan-razvoja-sustava-cz-za-2016   (36.58 KB)
Smjernice-za-organizaciju-i-razvoj-sustava-civilne-zatite-za-razdoblje-od-2016-do-2019   (31.94 KB)
Obrazoenje-uz-polugodinji-izvjetaj-o-izvrenju-proauna-opine-sveti-ivan-abno-2   (48.54 KB)
Obrazloenje-i-izmjena-i-dopuna-za-2016-godinu   (26.46 KB)
Izvrenje-plana-razvojnih-programa-za-i-vi-2016-z   (102.5 KB)
23-9-2016-javni-poziv-redovitim-studentima-za-sufinanciranje-trokova-eljeznikog-prijevoza   (24.01 KB)
Obavijest-o-prodaji-izravnom-pogodbom-poljoprivrednog-zemljita-u-vlasnitvu-republike-hrvatske-5-6-2016   (142.46 KB)
Obavijest-o-prodaji-izravnom-pogodbom-poljoprivrednog-zemljita-u-vlasnitvu-republike-hrvatske   (140.49 KB)
Objavu-biraima   (1.49 MB)
Podaci-o-sponzorstvima-i-donacijama-opine-sveti-ivan-abno   (31.09 KB)
2obrazac-opisa-programa-ili-projekta   (149 KB)
2obrazac-partner   (16.38 KB)
2obrazac-za-ocjenu-kvalitete-udruge   (15.43 KB)
2izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja   (16.2 KB)
2popis-priloga-koje-je-potrebno-priloiti-uz-prijavu   (49.5 KB)
2upute-za-prijavitelje-sportskih-udruga   (165.5 KB)
2ugovor-o-financiranju-javnih-potreba-u-sportu   (16.53 KB)
2odluka-o-nainu-raspodjela-raspoloivih-sredstava-namijenjenih-financiranju-programa-i-projekata-udruga-iz-podruja-sporta   (19.14 KB)
2javni-natjeaj-za-financiranje-projekata-i-programa-udruga-u-okviru-javnih-potreba-u-sportu-na-podruju-opine-sveti-ivan-abno-za-2016   (21.24 KB)
Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja   (16.2 KB)
Javni-natjeaj-za-financiranje-projekata-i-programa-udruga-u-okviru-javnih-potreba-u-kulturi-socijalnoj-skrbi-i-poljoprivredi-na-podruju-opine-sveti-ivan-abno-za-2016   (19.44 KB)
Obrazac-opisa-programa-ili-projekta   (149 KB)
Obrazac-partner   (16.38 KB)
Obrazac-za-ocjenu-kvalitete-udruge   (15.43 KB)
Popis-priloga-koje-je-potrebno-priloiti-uz-prijavu   (49.5 KB)
Ugovor-o-financiranju-javnih-potreba-u-kulturi-socijalnoj-skrbi-i-poljoprivredi   (17.73 KB)
Upute-za-prijavitelje-za-kulturu-socijalnu-skrb-i-poljoprivredu   (49.91 KB)
Sklopljeni-ugovori-tablica   (45.5 KB)
Plan-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-u-2016   (19.35 KB)
Lista-reda-prvenstva-za-dodjelu-studentskih-stipendija-opine-sveti-ivan-abno-u-akademskoj-godini-20152016   (1 MB)
Javni-natjeaj-212 (1)   (1.51 MB)
Izjava-2-212   (62.63 KB)
Prijava-212   (61.44 KB)
Izjava-1-212   (70.35 KB)
Obavijest-o-prodaji-izravnom-pogodbom-dravnog-poljoprivrednog-zemljita   (146.03 KB)
Javni-poziv-22 (1)   (22.69 KB)
Javni-poziv-za-postavljanje-atora-za-svetoivanjske-dane-na-prostoru-sajmita-u-svetom-ivanu-abnu   (13.37 KB)
Proslava-svetoivanjskih-dana-2015   (1.71 MB)
9-smjernice-sustava-zastite-i-spasavanja-u-2015-godini   (31.46 KB)
9-odluka-o-rasporeivanju-financijskih-sredstava-politickim-strankama   (17.88 KB)
9-odluka-o-izradi-strateskog-razvojnog-programa-opcine-sveti-ivan-zabno-od-2015-do-2020-godine   (16.63 KB)
9-odluka-o-donosenju-plana-zastite-i-spasavanja-i-plana-civilne-zastite   (15.07 KB)
Obavijest-o-tecaju-za-korisnike-sredstava-za-zastitu-bilja   (14.22 KB)
Plan-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-u-2015   (18.85 KB)
Lista-reda-prvenstva-1   (167.35 KB)
Pravilnik-o-provedbi-postupaka-bagatelne-nabave-1   (120.61 KB)
Oglas-za-biracka-mjesta (1)   (135.08 KB)
Plan-za-2015-i-projekcije-za-2016-i-2017-do-15112014   (56.15 KB)
Obavijest-o-koristenju-javnih-povrsina-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (13.47 KB)
Javni-natjecaj-za-davanje-u-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-opcine-sveti-ivan-zabno (2)   (91.04 KB)
Lista-reda-prvenstva-za-dodjelu-studentskih-stipendija-opcine-sveti-ivan-zabno-u-akademskoj-godini-20132014   (55 KB)
Smjernice-sustava-zastite-i-spasavanja-u-2014-godini   (27.58 KB)
Plan-o-izmjenama-plana-gradnje-komunalnih-vodnih-gradevina-u-2013   (16.77 KB)
Plan-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-u-2014   (18.58 KB)
Plan-gradnje-komunalnih-vodnih-gradevina-u-2014-godini   (21.8 KB)
Analiza-stanja-sustava-zastite-i-spasavanja-u-2013   (36.95 KB)
Tablica-sklopljenih-ugovora (1)   (31 KB)
Rjesenje-stozera-zastite-i-spasavanja-opcine-sveti-ivan-zabno   (28.5 KB)
Polugodinji-izvjetaj   (215.68 KB)
Javni-poziv-redovitim-studentima-za-sufinanciranje-troskova-prijevoza   (22.54 KB)
 
  Ostali dokumenti - Sve