Programi od siječnja 2018. godine do 31.12.2018.

  Preuzmite dokument
Program o namjenskom koristenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljista na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2018.   (16.21 KB)
Program o izmjeni programa utroska sredstava vodnog doprinosa u 2018.   (13.66 KB)
Program o izmjeni programa utroska sredstava sumskog doprinosa za 2018.   (13.66 KB)
Program o izmjenama programa utroska sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa polj. zemljista u vl. rh u 2018.   (15.73 KB)
Program o izmjenama programa odrzavanja komunalne infrastrukture na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2018.   (13.8 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u sportu u 2018.   (13.64 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u kulturi u 2018.   (13.65 KB)
Program o izmjenama programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u 2018. godini   (16.25 KB)
Program o izmjeni programa utroska sredstava vodnog doprinosa u 2018.   (13.6 KB)
Program o izmjenama programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u 2018.   (17.25 KB)
Program o izmjenama programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 2018.   (13.87 KB)
Program javnih potreba u predskolskom odgoju na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (15.76 KB)
Program javnih potreba u protupozarnoj i civilnoj zastiti u 2019.   (14.72 KB)
Program javnih potreba u sportu u 2019.   (15.89 KB)
Program o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgradenih zgrana u 2019.   (14.66 KB)
Program o namjenskom koristenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljista u 2019.   (14.57 KB)
Program odrzavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini   (20.96 KB)
Program utroska sredstava od zakupa, dugogodisnjeg zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljista u 2019.   (16.2 KB)
Program utroska sredstava sumskog doprinosa za 2019.   (13.91 KB)
Program utroska sredstava vodnog doprinosa na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (14.27 KB)
Program gradenja komunalne infrastrukture u 2019. godini   (18.81 KB)
Program javnih potreba u kulturi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (16.2 KB)
Program o izmjeni programa o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgradenih zgrada u 2018.   (13.71 KB)
Program o izmjeni programa sumskog doprinosa u 2018.   (13.69 KB)
Program o izmjenama programa u kulturi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2018.   (14.03 KB)
Program o izmjenama programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u 2018.   (15.3 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u predskolskom odgoju u 2018.   (14.2 KB)
Program o izmjenama programa odrzavanja komunalne infrastrukture na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2018.   (13.83 KB)
Program o izmjenama programa utroska sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljista vl. rh u 2018.   (14.37 KB)
 

Programi od srpnja 2017. godine do 31.12.2017.

  Preuzmite dokument
Program o izmjenama programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u 2017.   (15.33 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u kulturi u 2017.   (13.76 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u predskolskom odgoju u 2017. godini   (13.85 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u sportu u 2017.   (13.57 KB)
Program o izmjenama programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 2017.   (13.77 KB)
Program o izmjeni programa utroska sredstava sumskog doprinosa za 2017.   (13.63 KB)
Plan o izmjenama plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2017.   (15.73 KB)
Rjesenje o imenovanju predsjednika i clanova odbora za dodjelu javnih priznanja   (17.28 KB)
Program o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgradenih zgrada u 2018.   (14.8 KB)
Program odrzavanja komunalne infrastrukture na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2017.   (15.83 KB)
Program utroska sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodisnjeg zakupa poljoprivrednog zemljista za 2018.   (17.93 KB)
Program utroska sredstava sumskog doprinosa za 2018.   (13.63 KB)
Program utroska sredstava vodnog doprinosa na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2018.   (14.27 KB)
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2018.   (17.58 KB)
Program gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u 2018.   (18.02 KB)
Program javnih potreba u kulturi u 2018.   (16.28 KB)
Program javnih potreba u predskolskom odgoju u 2018.   (15.88 KB)
Program javnih potreba u sportu u 2018.   (15.87 KB)
Program o izmjeni programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture na podrucju opcine sveti ivan zabno u prosincu 2017.   (14.96 KB)
Program o izmjeni programa o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja zgrada u 2017.   (14.87 KB)
Program o izmjeni programa utroska sredstava sumskog doprinosa u prosincu za 2017   (13.73 KB)
Program o izmjeni programa utroska sredstava vodnog doprinosa u 2017.   (13.64 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u predskolskom odgoju u prosincu 2017.   (13.92 KB)
Program o izmjenama programa odrzavanja komunalne infrastrukture u prosincu 2017.   (13.85 KB)
Plan o izmjenama plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u prosincu 2017.   (13.96 KB)
Plan gospodarenja otpadom opcine sveti ivan zabno za razdoblje 2017.-2022.   (1.75 MB)
Plan mreze djecjih vrtica   (36 KB)
 

Programi i izmjene programa do lipnja 2017.

  Preuzmite dokument
Program-o-izmjenama-programa-u-kulturi-u-2016   (14.03 KB)
Program-o-izmjenama-programa-umskog-doprinosa-za-2016   (13.92 KB)
Program-o-izmjenama-programa-u-predkolskom-odgoju-u-2016   (15.3 KB)
Program-o-namjenskom-koritenju-sredstava-naknade-iz-postupka-ozakonjenja-zgrada-u-2017   (14.97 KB)
Program-umskih-doprinosa-13   (13.92 KB)
Program-utroka-sredstava-umskog-doprinosa-za-2017   (13.77 KB)
Program-utroka-sredstava-vodnog-doprinosa-u-2017   (14.25 KB)
Program-utroka-sredstava-vodnog-doprinosa-u-2016241   (14.26 KB)
Program-utroka-umskog-doprinosa-za-20163432   (15.1 KB)
Program-utroska-sredstava-vodnog-doprinosa-13   (15.63 KB)
Program-utroska-sredstava-vodnog-doprinosa-u-2014-godini   (15.84 KB)
Program-utroska-sredstava-vodnog-doprinosa-u-2015   (15.9 KB)
Program-utroska-sumskog-doprinosa-u-2014   (14.09 KB)
Program-utroska-sumskog-doprinosa-u-2015   (14.2 KB)
Izmjena-programa-utroka-sredstava-umskog-doprinosa-za-2015999   (25.5 KB)
Izmjena-programa-utroka-sredstava-vodnog-doprinosa-na-podruju-opine-sveti-ivan-abno-u-2016   (13.82 KB)
Izmjena-programa-utroka-sredstava-vodnog-doprinosa-za-20157777   (26 KB)
Izmjena-programa-utroska-sredstava-sumskog-doprinosa-za-2013   (25 KB)
Izmjena-programa-utroska-sredstava-sumskog-doprinosa-za-2014   (25 KB)
Izmjena-programa-utroska-sredstava-vodnog-doprinosa-u-2013   (26 KB)
Izmjena-programa-utroska-sredstava-vodnog-doprinosa-u-2014   (26 KB)
Izmjene-plana-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-u-2013   (27 KB)
Izmjene-plana-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-u-2014   (27 KB)
Izmjene-plana-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-u-2015   (27 KB)
Izmjene-plana-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-u-2016   (14.28 KB)
Izmjene-programa-gradnje-i-ureaja-komunalne-infrastrukture-u-2016   (15.46 KB)
Izmjene-programa-gradnje-objekata-i-ureaja-komunalne-infrastrukture-za-2015232   (32 KB)
Izmjene-programa-gradnje-objekata-i-uredaja-komunalne-infrastrukture-u-2013   (30 KB)
Izmjene-programa-gradnje-objekata-i-uredaja-komunalne-infrastrukture-za-2014   (29.5 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-kulturi-u-2013   (26.5 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-kulturi-u-2014   (26.5 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-kulturi-u-2016   (26.5 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-kulturi-u-2015656   (18.01 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-predkolskom-odgoju-u-2016-godini   (13.99 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-predkolskom-odgoju-u-2015564764   (26 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-predskolskom-odgoju-u-2013   (25.5 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-predskolskom-odgoju-u-2014   (25.5 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-sportu-20156578   (26 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-sportu-u-2013   (26.5 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-sportu-u-2014   (26.5 KB)
Izmjene-programa-odravanja-komunalne-infrastrukture-u-2016   (13.92 KB)
Izmjene-programa-odravanja-komunalne-infrastrukture-u-201565765   (27.5 KB)
Izmjene-programa-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-u-2014   (27 KB)
Izmjene-programa-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2013   (39.5 KB)
Izmjene-programa-utroka-sredstava-umskog-doprinosa-za-2016   (13.71 KB)
Program-gradnje-objekata-i-ureaja-komunalne-infrastrukture-u-2016   (16.53 KB)
Program-gradnje-objekata-i-ureaja-komunalne-infrastrukture-u-2017   (16.6 KB)
Program-gradnje-objekata-i-uredaja-komunalne-infrastrukture-13   (17.63 KB)
Program-gradnje-objekata-i-uredaja-komunalne-infrastrukture-u-2014-godini   (18.76 KB)
Program-gradnje-objekata-i-uredenja-komunalne-infrastrukture-u-2015   (19.39 KB)
Program-javnih-potreba-u-kulturi-13   (16.46 KB)
Program-javnih-potreba-u-kulturi-u-2014-godini   (16.82 KB)
Program-javnih-potreba-u-kulturi-u-2015   (16.91 KB)
Program-javnih-potreba-u-kulturi-u-2016-godini3252364   (18.01 KB)
Program-javnih-potreba-u-kulturi-u-2017   (16.27 KB)
Program-javnih-potreba-u-predkolskom-odgoju-u-2016-godini235   (16.13 KB)
Program-javnih-potreba-u-predkolskom-odgoju-u-2017   (16.01 KB)
Program-javnih-potreba-u-predskolskom-odgoju-13   (15.94 KB)
Program-javnih-potreba-u-predskolskom-odgoju-u-2014-godini   (16.01 KB)
Program-javnih-potreba-u-predskolskom-odgoju-u-2015   (17.73 KB)
Program-javnih-potreba-u-sportu-13   (18.77 KB)
Program-javnih-potreba-u-sportu-u-2014-godini   (18.91 KB)
Program-javnih-potreba-u-sportu-u-2015   (19.02 KB)
Program-javnih-potreba-u-sportu-u-2017   (15.73 KB)
Program-javnih-potreba-u-sportu-u-2016325   (16.23 KB)
Program-odravanja-komunalne-infrastrukture-u-2015   (16.12 KB)
Program-odravanja-komunalne-infrastrukture-u-2017   (16 KB)
Program-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-u-2014-godini   (17.88 KB)
Program-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-u-2015   (18 KB)
Program-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2013   (17.51 KB)
Program-o-izmjenama-programa-gradnje-objekata-i-ureaja-komunalne-infrastrukture-u-2016   (15.21 KB)
Program-o-izmjenama-programa-odravanja-komunalne-infrastrukture-u-2016   (14.04 KB)
 

Ostali dokumenti do lipnja 2017.

  Preuzmite dokument
Poslovnicka-odluka-o-izmjenama-i-dopunama-poslovnika-opcinskog-vijeca   (69.65 KB)
Rezultati-izbora-opinskog-nacelnika-opcine-sveti-ivan-zabno   (77.87 KB)
Pregled-rezultata-po-birackim-mjestima-za-izbor-nacelnika-2-krug   (77.38 KB)
Lista-kandidata-za-opcinskog-nacelnika-te-njihove-zamjenike-u-drugom-krugu-glasovanja   (77.61 KB)
Objava-o-birakim-mjestima-u-opcini-sveti-ivan-zabno   (80.87 KB)
Plan-gradnje-komunalnih-vodnih-gradevina-13   (20.83 KB)
Plan-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-u-2013   (18.16 KB)
Plan-razvojnih-programa-za-2013   (13.61 KB)
Javni-poziv-za-izdavanje-rjesenja-o-izvedenom-stanju   (77.22 KB)
Javni-poziv-za-izdavanje-rjesenja-o-izvedenom-stanju (1)   (77.22 KB)
Procedura-zaprimanja-racuna-njihove-provjere-i-pravovremenog-placanja   (27.3 KB)
Procedura-stvaranja-ugovornih-obveza   (137.95 KB)
Pravilnik-o-stipendiranju-studenata-s-podrucja-opcine-sveti-ivan-zabno   (111.12 KB)
Obrazloenje-56   (34.85 KB)
Izvrenje-plana-razvojnih-programa-za-i-xii2016-z-56   (102.5 KB)
Biljeke-uz-financijske-izvjetaje-za-2016   (31.01 KB)
Plan-o-izmjenama-plana-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-u-2016   (14.38 KB)
Plan-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-u-2017   (17.58 KB)
Plan-prijma-u-slubu-u-jedinstveni-upravni-odjel-u-2017   (17.44 KB)
Tablica-sklopljenih-ugovora   (51 KB)
Plan-razvojnih-programa-za-2017-i-projekcije-za-2018-i-2019-godinu   (103 KB)
Obrazloenje-ii-izmjena-i-dopuna-za-2016-godinu   (21.65 KB)
Analiza-stanja-sustava-civilne-zatite-za-2015   (35.38 KB)
Plan-razvoja-sustava-cz-za-2016   (36.58 KB)
Smjernice-za-organizaciju-i-razvoj-sustava-civilne-zatite-za-razdoblje-od-2016-do-2019   (31.94 KB)
Obrazoenje-uz-polugodinji-izvjetaj-o-izvrenju-proauna-opine-sveti-ivan-abno-2   (48.54 KB)
Obrazloenje-i-izmjena-i-dopuna-za-2016-godinu   (26.46 KB)
Izvrenje-plana-razvojnih-programa-za-i-vi-2016-z   (102.5 KB)
23-9-2016-javni-poziv-redovitim-studentima-za-sufinanciranje-trokova-eljeznikog-prijevoza   (24.01 KB)
Obavijest-o-prodaji-izravnom-pogodbom-poljoprivrednog-zemljita-u-vlasnitvu-republike-hrvatske-5-6-2016   (142.46 KB)
Obavijest-o-prodaji-izravnom-pogodbom-poljoprivrednog-zemljita-u-vlasnitvu-republike-hrvatske   (140.49 KB)
Objavu-biraima   (1.49 MB)
Podaci-o-sponzorstvima-i-donacijama-opine-sveti-ivan-abno   (31.09 KB)
2obrazac-opisa-programa-ili-projekta   (149 KB)
2obrazac-partner   (16.38 KB)
2obrazac-za-ocjenu-kvalitete-udruge   (15.43 KB)
2izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja   (16.2 KB)
2popis-priloga-koje-je-potrebno-priloiti-uz-prijavu   (49.5 KB)
2upute-za-prijavitelje-sportskih-udruga   (165.5 KB)
2ugovor-o-financiranju-javnih-potreba-u-sportu   (16.53 KB)
2odluka-o-nainu-raspodjela-raspoloivih-sredstava-namijenjenih-financiranju-programa-i-projekata-udruga-iz-podruja-sporta   (19.14 KB)
2javni-natjeaj-za-financiranje-projekata-i-programa-udruga-u-okviru-javnih-potreba-u-sportu-na-podruju-opine-sveti-ivan-abno-za-2016   (21.24 KB)
Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja   (16.2 KB)
Javni-natjeaj-za-financiranje-projekata-i-programa-udruga-u-okviru-javnih-potreba-u-kulturi-socijalnoj-skrbi-i-poljoprivredi-na-podruju-opine-sveti-ivan-abno-za-2016   (19.44 KB)
Obrazac-opisa-programa-ili-projekta   (149 KB)
Obrazac-partner   (16.38 KB)
Obrazac-za-ocjenu-kvalitete-udruge   (15.43 KB)
Popis-priloga-koje-je-potrebno-priloiti-uz-prijavu   (49.5 KB)
Ugovor-o-financiranju-javnih-potreba-u-kulturi-socijalnoj-skrbi-i-poljoprivredi   (17.73 KB)
Upute-za-prijavitelje-za-kulturu-socijalnu-skrb-i-poljoprivredu   (49.91 KB)
Sklopljeni-ugovori-tablica   (45.5 KB)
Plan-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-u-2016   (19.35 KB)
Lista-reda-prvenstva-za-dodjelu-studentskih-stipendija-opine-sveti-ivan-abno-u-akademskoj-godini-20152016   (1 MB)
Javni-natjeaj-212 (1)   (1.51 MB)
Izjava-2-212   (62.63 KB)
Prijava-212   (61.44 KB)
Izjava-1-212   (70.35 KB)
Obavijest-o-prodaji-izravnom-pogodbom-dravnog-poljoprivrednog-zemljita   (146.03 KB)
Javni-poziv-22 (1)   (22.69 KB)
Javni-poziv-za-postavljanje-atora-za-svetoivanjske-dane-na-prostoru-sajmita-u-svetom-ivanu-abnu   (13.37 KB)
Proslava-svetoivanjskih-dana-2015   (1.71 MB)
9-smjernice-sustava-zastite-i-spasavanja-u-2015-godini   (31.46 KB)
9-odluka-o-rasporeivanju-financijskih-sredstava-politickim-strankama   (17.88 KB)
9-odluka-o-izradi-strateskog-razvojnog-programa-opcine-sveti-ivan-zabno-od-2015-do-2020-godine   (16.63 KB)
9-odluka-o-donosenju-plana-zastite-i-spasavanja-i-plana-civilne-zastite   (15.07 KB)
Obavijest-o-tecaju-za-korisnike-sredstava-za-zastitu-bilja   (14.22 KB)
Plan-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-u-2015   (18.85 KB)
Lista-reda-prvenstva-1   (167.35 KB)
Pravilnik-o-provedbi-postupaka-bagatelne-nabave-1   (120.61 KB)
Oglas-za-biracka-mjesta (1)   (135.08 KB)
Plan-za-2015-i-projekcije-za-2016-i-2017-do-15112014   (56.15 KB)
Obavijest-o-koristenju-javnih-povrsina-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (13.47 KB)
Javni-natjecaj-za-davanje-u-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-opcine-sveti-ivan-zabno (2)   (91.04 KB)
Lista-reda-prvenstva-za-dodjelu-studentskih-stipendija-opcine-sveti-ivan-zabno-u-akademskoj-godini-20132014   (55 KB)
Smjernice-sustava-zastite-i-spasavanja-u-2014-godini   (27.58 KB)
Plan-o-izmjenama-plana-gradnje-komunalnih-vodnih-gradevina-u-2013   (16.77 KB)
Plan-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-u-2014   (18.58 KB)
Plan-gradnje-komunalnih-vodnih-gradevina-u-2014-godini   (21.8 KB)
Analiza-stanja-sustava-zastite-i-spasavanja-u-2013   (36.95 KB)
Tablica-sklopljenih-ugovora (1)   (31 KB)
Rjesenje-stozera-zastite-i-spasavanja-opcine-sveti-ivan-zabno   (28.5 KB)
Polugodinji-izvjetaj   (215.68 KB)
Javni-poziv-redovitim-studentima-za-sufinanciranje-troskova-prijevoza   (22.54 KB)