Preuzmite dokument
1. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Sveti Ivan Žabno za 2021. godinu   (293.23 KB)
Plan nabave Općine Sveti Ivan Žabno za 2021. godinu   (220.98 KB)
1. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Sveti Ivan Žabno za 2020. godinu   (270.92 KB)
Plan nabave Općine Sveti Ivan Žabno za 2020. godinu   (203.36 KB)
VI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Sveti Ivan Žabno za 2019. godinu   (302.11 KB)
V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Sveti Ivan Žabno za 2019. godinu   (249.28 KB)
IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Sveti Ivan Žabno za 2019. godinu   (291.78 KB)
III. Dopune Plana nabave Općine Sveti Ivan Žabno za 2019. godinu   (278.79 KB)
II. Izmjene Plana nabave Općine Sveti Ivan Žabno za 2019. godinu   (274.73 KB)
I. Izmjene Plana nabave Općine Sveti Ivan Žabno za 2019. godinu   (199.89 KB)
Plan nabave Općine Sveti Ivan Žabno za 2019. godinu   (199.66 KB)
IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu   (215.39 KB)
III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu   (193.21 KB)
II. Dopune Plana nabave Općine Sveti Ivan Žabno za 2018. godinu   (145.18 KB)
I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Sveti Ivan Žabno za 2018. godinu   (144.3 KB)
Plan nabave Općine Sveti Ivan Žabno za 2018. godinu   (387.04 KB)
II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Sveti Ivan Žabno za 2017. godinu   (363.02 KB)
I. izmjene i dopune plana nabave Općine Sveti Ivan Žabno za 2017. godinu   (365.89 KB)
Plan nabave Općine Sveti Ivan Žabno za 2017. godinu   (359.01 KB)
 
  Javna nabava - Sve