Natječaj, siječanj 2022.

Natječaj za odgojitelja i zdravstvenog voditelja otvoren je od 10.01.2021. do 18.01.2021. godine.

 
  Preuzmite dokument
Natječaj odgojitelji   (96.83 KB)
Natječaj zdravstveni voditelj   (97.33 KB)
 

Natječaj, listopad 2021.

       Natječaj za odgojitelje otvoren je od 25.10.2021. do 02.11.2021. godine.

 
  Preuzmite dokument
Natječaj odgojitelj   (128.2 KB)
 

Natječaj, rujan 2021.

Natječaj za zdravstvenog voditelja otvoren je od 20.09.2021. do 28.09.2021. godine.

 
  Preuzmite dokument
Natječaj zdravstveni voditelj   (97.33 KB)
 

Natječaj, svibanj 2021.

Natječaj za odgojitelje, pedagoga i zdravstvenog voditelja otvoren je od 20.05.2021. do 27.05.2021. godine.

 
  Preuzmite dokument
Natječaj odgojitelj/ica   (130.67 KB)
Natječaj pedagog/ica   (126.82 KB)
Natječaj zdravstveni voditelj/ica   (131.23 KB)
 

Javni natječaj za radna mjesta u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno

Natječaji za odgojitelje, spremač - servirka, kuhar i računovodstvenog radnika otvoreni su od 08.12.2020. do 16.12.2020. godine.

Natječa za izbor ravnatelja otvoren je od 09.12.2020. do 17.12.2020. godine.

 
  Preuzmite dokument
Natjecaj administrativno-racunovodstveni radnik   (99.17 KB)
Natjecaj kuhar   (98.32 KB)
Natjecaj odgojitelji   (98.1 KB)
Natjecaj spremac - servirka   (98.6 KB)
Natjecaj za izbor ravnatelja   (99.96 KB)
 

Sjednice Upravnog vijeća

Dana 29. prosinca 2021. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 15. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 13. i 14. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2021. godinu – usvojeno
3. Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama, nadoknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
4. Donošenje odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno

 

Dana 9. studenog 2021. godine u 9,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 13. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
2. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu - usvojeno
3. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica (2 izvršitelja/ice) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 7. listopada 2021. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 12. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Zaključka o donošenju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022. - usvojeno
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022. - usvojeno
4. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinje i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto zdravstvenog voditelja/ice (1 izvršitelj/ica) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
5. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 20. rujna 2021. godine u 8,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 11. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2020./2021. – usvojeno
3. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje zdravstvenog voditelja/ice u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 14. lipnja 2021. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 10. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja/ice (2 izvršitelja/ice) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
3. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto pedagoga/ice (1 izvršitelj/ica) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
4. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto zdravstvenog voditelja/ice (1 izvršitelj/ica) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 20. svibnja 2021. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 9. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Plana upisa za pedagošku godinu 2021./2022. - usvojeno
3. Donošenje Odluke o objavi Obavijesti o upisu djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
4. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
5. Donošenje Rješenja o imenovanju povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 9. travnja 2021. godine u 12,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 8. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 7. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
3. Donošenje Zaključka o donošenju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2020./2021. – usvojeno
Donošenje Zaključka o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2020./2021. - usvojeno

 

Dana 1. veljače 2021. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 7. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
3. Donošenje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
4. Donošenje Odluke o imenovanju službenika za informiranje – usvojeno

 

Dana 7. siječnja 2021. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 6. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Liste reda prvenstva za upis djece u dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru kandidatkinja i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja (6 izvršiteljica) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
4. Donošenje Plana nabave Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2021. godinu – usvojeno
5. Nacrt Pravilnika o plaćama, nadoknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika u dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 22. prosinca 2020. godine u 19,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 5. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
3. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja (6 izvršitelja) u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno
4. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto administrativno – računovodstvenog radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
5. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto kuhara u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
6. Donošenje Odluke o izboru kandidata/kinja i zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto spremač/ica - servirka u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 4. prosinca 2020. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 4. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Odluke o objavi Obavijesti o upisu djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 27. studenog 2020. godine u 8,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 3. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Dana 13. studenog 2020. godine u 8,15 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 2. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
3. Donošenje pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
4. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno - usvojeno

 

Dana 5. studenog 2020. godine u 9,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 1. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno sa slijedećim dnevnim redom:

1. Izbor privremenog predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
2. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
3. Donošenje financijskog plana Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu – usvojeno
4. Nacrt Statuta Dječjeg vrtića žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
5. Nacrt Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno
6. Nacrt Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno – usvojeno

 

Upisi djece u pedagošku godinu 2021./2022.

Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno rok za podnošenje zahtjeva za upis produžen je do 30. lipnja 2021. godine.

 
  Preuzmite dokument
Obavijest o upisu djece u djecji vrtic zabac   (100.84 KB)
Zahtjev za upis djeteta u djecji vrtic zabac   (211.55 KB)
Lista reda prvenstva   (15.64 KB)
 

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću

Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno KLASA: 012-03/2001/01 od 13. studenoga 2020. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno KLASA: 601-01/20-01/01, URBROJ: 2137/19-02/1-20-7 od 11. studenoga 2020. godine, na 2. sjednici održanoj 13. studenoga 2020. donijelo je PRAVILNIK o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno

 
  Preuzmite dokument
Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dv   (589.94 KB)