Poštovani roditelji!

Sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno, KLASA: 011-01/24-01/01 od 28. ožujka 2024. godine, objavljujemo rezultate upisa djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2024./2025.

U pedagoškoj godini 2024./2025. u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno upisat će se 18-ero djece u tri vrtićke skupine koje ostvaruju redoviti 10-satni program za djecu u dobi od 3 godine života do polaska u osnovnu školu.

Djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić vode se na Listi prednosti, te se upisuju tijekom godine ukoliko ima slobodnih mjesta.

 
  Preuzmite dokument
Odluka o rezultatima upisa   (96.71 KB)
Rezultati upisa   (98.42 KB)
 
  Dječji vrtić - Sve