Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99.,  35/08. i 127/19.) i  članka  41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno (KLASA: 601-01/22-01/01, URBROJ:2137/19-02/1-22-2 od 28. studenog 2022.), na 25. sjednici održanoj 28. studenog 2022. godine donijelo je:

 
  Preuzmite dokument
Statut Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno   (564.3 KB)
Statut Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno   (245.5 KB)
 
  Dječji vrtić - Sve