Prehrana

Pravilna je prehrana važna u svakoj životnoj dobi, no, to se osobito odnosi na razdoblja u kojima se dijete najbrže razvija. Predškolsko razdoblje je vrijeme intenzivnog rasta i razvoja djeteta, a pravila prehrana jedan je od ključnih faktora djetetova kvalitetnog i cjelovitog rasta i razvoja. Osim izravnog učinka na rast i razvoj, prehrana može utjecati na pojavu određenih patoloških promjena kao i na pojavu kroničnih bolesti u odrasloj dobi. Usto, djetinjstvo je vrijeme kada se formiraju prehrambene navike koje će pojedinac nositi cijeli život.

Uzevši u obzir da djeca koja pohađaju vrtić provedu tamo značajan dio vremena, vrlo je važno hranu servirati u obrocima s ustaljenim rasporedom, u količinama i kvaliteti koja poštuje najbolji predviđeni energetski unos i raznovrsnu zastupljenost namirnica. Treba voditi računa o tome da se sastavom isti obroci ne ponavljaju često, odnosno izbjegavati monotoniju jela.

U vrtiću su organizirana tri obroka (doručak, ručak, užina), jedan međuobrok (voće) te zajutrak za djecu koja dolaze na jutarnje dežurstvo.
Doručak započinje u 8:00 i traje do 8:30 sati u svim odgojnim grupama.
Ručak se odvija od 11:30 – 12:00 h. U vrijeme pripreme za ručak, vrijeme ručka i pripreme za popodnevni dio dana, odmor ili druge aktivnosti djece rade zajedno s obje odgojiteljice.
Užina je iza 14:00 sati, djeca koja su spavala postupno ustaju i pripremaju se za užinu i druge aktivnosti.

 
  Dječji vrtić - Sve