Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07., 94/13., i 98/19.) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno (KLASA: 012-03/20-01/01 od 13. studenoga 2020.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na 16. sjednici održanoj dana 26. siječnja 2022. donijelo je 

 
  Preuzmite dokument
Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto odgojitelja   (45.11 KB)
 
  Dječji vrtić - Sve