Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i  članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na 24. sjednici održanoj 16. studenog 2022. godine donijelo je: 

 
  Preuzmite dokument
Odluka o neizboru kandidata za radno mjesto pedagoga u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno   (59.46 KB)
 
  Dječji vrtić - Sve