Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno (KLASA: 012-03/22-01/01, URBROJ: 2137-106-22-19) na 35. sjednici održanoj 12. listopada 2023. godine donijelo je: 

 
  Preuzmite dokument
Odluka o neizboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno   (692.47 KB)
 
  Dječji vrtić - Sve