Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na 21. sjednici održanoj 31. kolovoza 2022. donijelo je:

 
  Preuzmite dokument
ODLUKU o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu2021./2022.   (114.22 KB)
Izvješće o realizaciji plana i programa Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022.   (2.97 MB)
Izvješće o realizaciji plana i programa dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022.   (6.49 MB)
 
  Dječji vrtić - Sve