Započela prva faza modernizacije i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta

Dana 05. svibnja 2021. godine započela je planirana prva faza asfaltiranja a ona se odnosi na :

  1. Rašćani, odvojak Mihin 400 metara
  2. Rašćani, odvojak Podolski 100 metra
  3. Rašćani odvojak Kokotec 100 metara
  4. Novi Glog prema Krsniku 200 metara
  5. Novi Glog (Korpar - Đurinić) 230 metara
  6. Sveti Ivan Žabno Lanišće (Čurdija) 100 metra
  7. Predavac Križevački (Dreven) 300 metara
  8. Sveti Petar Čvrstec - Ruševac - županijska cesta
  9. Ferenčići 

Radove na rekonstrukciji i modernizaciji izvode tvrtka Radnik d.d. i PZC Bjelovar.

U drugoj polovici godine planirana je druga faza a odnosi se na Balatin i  nekoliko manjih odvojaka na području Svetog Petra Čvrstec i Trema.  

Objavljeno: 06. 05. 2021
Autor: Manuel Marković
 

  Galerija slika:

  Novosti i obavijesti - Sve