Uređenje mjesnog groblja trema

Općinsko komunalno poduzeće PARK izvelo je radove na uređenju mjesnog groblja Trema. Vrijednost radova iznosi oko 140.000,00 kuna. Uređeno je kompletno parkiralište te dvije glavne staze na groblju. Radovi su se odvijali dosta brzo i sve je završeno za gotovo dva tjedna. Postavljeni su rubnjaci na parkiralištu te na stazama na groblju, pripremljena podloga za asfaliranje te na kraju je sve asfaltirano. 

Investitor je Općina Sveti Ivan Žabno.

Objavljeno: 19. 11. 2020
Autor: Manuel Marković
 

  Galerija slika:

  Novosti i obavijesti - Sve