OBAVIJEST O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ ŽABAC SVETI IVAN ŽABNO

Pozivaju se roditelji/skrbnici/posvojitelji (dalje u tekstu: roditelji) djece od navršene treće godine
djetetova života do polaska u osnovnu školu da podnesu zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Žabac Sveti
Ivan Žabno.
Zahtjevi za upis dostavljaju se isključivo pisanim putem Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan
Žabno na adresu: Općina Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, 48214 Sveti Ivan Žabno, s naznakom: Prijava
za upis u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno.
Zahtjevi se podnose od 10. prosinca 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine za ostvarivanje
REDOVITOG 10-SATNOG PROGRAMA za djecu u dobi od 3 godine života do polaska u osnovnu školu.
Za upis djeteta u program dječjeg vrtića roditelj podnosi sljedeću dokumentaciju:


1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis djeteta (obrazac dostupan na web stranici Općine Sveti Ivan Žabno),
2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta,
3. uvjerenje o prebivalištu djeteta,
4. preslike dokumenata, navedenih u obrascu zahtjeva, kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu iz članka 5. i članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno.
Dostavu originalne dokumentacije na uvid i potvrde o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (pribavljenu
od nadležnog liječnika), iz koje je vidljivo da dijete ispunjava zdravstvene uvjete za upis u dječji vrtić, roditelji
primljene djece obavljaju prilikom upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora.
Prednost pri upisu u redoviti 10-satni program ostvaruje dijete: s oba zaposlena roditelja, s jednim zaposlenim
roditeljem, samohranih roditelja, bez oba roditelja, roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, smješteno u
udomiteljskoj obitelji i uzeto na uzdržavanje, s teškoćama u razvoju, čiji su roditelji teško bolesni ili invalidi, iz
obitelji koja živi u teškim socijalnim i zdravstvenim uvjetima, iz obitelji s troje i više malodobne djece, čiji
roditelji imaju prebivalište na području Općine Sveti Ivan Žabno, u godini prije polaska u osnovnu školu, čiji
roditelji primaju dječji doplatak.
Osim navedenih kriterija, prednost pri upisu imaju djeca roditelja s prebivalištem na području Općine Sveti
Ivan Žabno ili roditelja koji imaju boravište i zaposleni su na području Općine Sveti Ivan Žabno, a ukoliko ima
slobodnih mjesta i djeca roditelja s prebivalištem na području drugih gradova i općina.
Sva pitanja vezana uz upis djece mogu se postaviti slanjem upita na adresu elektroničke pošte: krstina@osiz.hr.
Rezultati upisa objavit će se na mrežnim stranicama Općine Sveti Ivan Žabno www.osiz.hr.
Roditelj nezadovoljan rezultatom upisa može izjaviti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan
Žabno u roku 15 dana od dana objave rezultata upisa. O žalbama rješava Upravno vijeće u roku 15 dana od
dana isteka roka za žalbu.
Roditelj je dužan sklopiti ugovor o ostvarivanju programa u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno.
Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni programa utvrđuje se sukladno Odluci o cijeni usluga Dječjeg vrtića
Žabac Sveti Ivan Žabno koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan Žabno, a ono iznosi 900,00 kuna
mjesečno za jedno dijete smješteno u vrtiću, a za drugo dijete i svako sljedeće dijete sudjelovanje roditelja
iznosi 700,00 kuna mjesečno.
Upisi će se obavljati i tijekom godine u slučaju nedovoljne popunjenosti kapaciteta ili naknadnih ispisa.

Objavljeno: 10. 12. 2020
Autor: Manuel Marković
 
  Preuzmite dokument
Obavijest o upisu djece u djecji vrtic zabac sveti ivan zabno   (105.94 KB)
Zahtjev za upis djeteta u djecji vrtic zabac   (211.55 KB)
 
  Novosti i obavijesti - Sve