Upućujemo mještane Općine Sveti Ivan Žabno koji su od tvrtke Radnik d.d. primili obavijest o isteku Ugovora o opskrbi plinom kategorije kućanstva sa 30.09.2022. g. da bez odgode popune do kraja Obrazac Zahtjeva za promjenu opskrbljivača plinom koji im je poslan, te da isti pošalju preporučenom pošiljkom na adresu Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, 10000 Zagreb koja je za naše distribucijsko područje opskrbljivač u obvezi javne usluge opskrbe plinom.

Objavljeno: 07. 09. 2022
Autor: Kristina Matuško
 
  Novosti i obavijesti - Sve