Obavijest e-propusnice

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Odluka) kojom je propisano da se propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju putem sustava e-Propusnice, a izdaju ih odgovorne osobe u pravnoj osobi, izabrani liječnik obiteljske medicine ili nadležni stožer civilne zaštite (ovisno o okolnosti za koju se traži izdavanje propusnice). Propusnice se izdaju na rok od 1 do 14 dana, ovisno o razlogu zbog kojeg se propusnice izdaju.

Sve pravne i fizičke osobe kojima su izdane propusnice od strane ovog Stožera do dana stupanja na snagu Odluke, dužne su najkasnije do 5. travnja 2020. sve izdane propusnice zamijeniti e-Propusnicama. Nadležni Stožer nema ovlasti automatski, po službenoj dužnosti iste zamijeniti e-Propusnicama, već je za iste potrebno podnijeti zahtjev kako je navedeno u uputama.

Od 6. travnja 2020. napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka moguće je samo s e-Propusnicama.

Stožer civilne zaštite Općine Sveti Ivan Žabno ažurno izdaje propusnice putem sustava e-Propusnice za opravdane okolnosti. Sustav e-Propusnice javno je dostupan na adresi: https://epropusnice.gov.hr/ Obavještavamo sve građane da se u sustav mogu prijaviti korištenjem usluga e-Građani i NIAS na slijedeće načine: korištenjem vjerodajnice u sustavu e-Građani, te korištenjem drugih prihvatljivih vjerodajnica.

U samo IZNIMNIM situacijama, a koje obuhvaćaju isključivo građane koji nemaju pristup gore navedenim prijavama, Stožer civilne zaštite Općine Sveti Ivan Žabno zaprimat će zahtjeve za izdavanje propusnice na slijedeće e-mail adrese: kristina@osiz.hr ili manuel.markovic@osiz.hr. Ako netko od građana nije u mogućnosti zahtjev poslati niti putem elektroničke pošte zahtjev u pisanom obliku sa svim potrebnim podacima (OIB, ime, prezime, adresa, razlog izdavanja i razdoblje za koje se traži propusnica, kontakt broj telefona) može donijeti osobno u Općinu Sveti Ivan Žabno i ostaviti na za to predviđenom mjestu. Napominjemo da je za  podnošenje zahtjeva putem e-maila ili osobno zahtjev potrebno podnijeti barem jedan dan prije datuma korištenja propusnice

Još jednom ističemo:

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je dana 24. ožujka 2020. godine Uputu o načinu izdavanja propusnica na temelju okolnosti iz točke II. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i boravka u Republici Hrvatskoj kojom je naloženo lokalnim stožerima civilne zaštite da propusnice zbog okolnosti iz točke II. stavka 1. podtočke e) Odluke – iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci  ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština izdaju maksimalno restriktivno u doista nužnim slučajevima tako da :

• za nabavu potrepština izdaje se isključivo jednodnevna propusnica, a zahtjev se može podnijeti maksimalno jednom tjedno;
• ukoliko se zahtjev za propusnicu podnosi u svrhu pružanja skrbi za starije i nemoćne, u napomenu je potrebno upisati sve osobne podatke, uključujući i adresu osobe o kojoj se skrbi (Stožer ima pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju kojom se opravdava osnovanost zahtjeva te svaki slučaj procjenjuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog zahtjeva. Zahtjev kojem neće biti priložena zatražena popratna dokumentacija neće se uzeti u razmatranje);
• zahtjeve nije moguće zatražiti na rok dulji od 14 dana;
• svi koji su ranije zatražili propusnice od Stožera civilne zaštite Općine Sveti Ivan Žabno i iste ishodili za razdoblje nakon 05. travnja, moraju zatražiti nove propusnice putem sustava e-Propusnica jer postojeće neće biti važeće. Stožer nema ovlasti iste po službenoj dužnosti zamijeniti e-Propusnicama.

Stožer civilne zaštite Općine Sveti Ivan Žabno

Objavljeno: 05. 04. 2020
Autor: Manuel Marković
 
  Novosti i obavijesti - Sve