Mreža skupljanja ambalažnog otpada

MREŽA SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN

 

 

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

 

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

 

 

Koprivničko – križevačka županija

04.12.2020.

Sajmište Sveti Ivan Žabno

Zagrebačka bb

Sveti Ivan Žabno

8.00 – 11.00

 

 

 

 

 

www.crocpa.hr

irena.brajevic@crocpa.hr

Palinovečka 41,10000 Zagreb

01/4814-262

 

Objavljeno: 02. 12. 2020
Autor: Manuel Marković
 
  Novosti i obavijesti - Sve