Izgradnja vodospreme Trema

Projekt IZGRADNJE VODOSPREME TREMA financiran je u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., mjera 7 ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'', Podmjera 7.2 ''Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije'', tip operacije 7.2.1 ''Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda''.

 

Nakon uspješne prijave projekta, Vodne usluge d.o.o., Križevci i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,  potpisali su dana 18.07.2019. Ugovor o financiranju KLASA: 440-12/18-07-02/0079, URBROJ: 343-2110/01-19-003 za projekt ''Izgradnja vodospreme Trema''. Za projekt je dana 04.09.2020. donesena Odluka o dodjeli sredstava KLASA: 440-12/18-07-02-01/0079, URBROJ: 343-2110/01-20-009.

 

Odobreni iznos potpore: 2.909.240,50 Kn

Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH

 

Prema koncepcijskom rješenju vodoopskrbnog sustava Koprivničko-križevačke županije vodoopskrba područja općine Sveti Ivan Žabno, uključujući periferne južne i istočne dijelove Grada Križevci opskrbljivat će se iz vodospreme Trema korisnog volumena 400 m3 (dvije odvojene komore 2x200 m3). Spoj na vodospremu imat će magistralni cjevovod VS Bukovje-VS Trema dionica: Đurđic–VS Trema i VS Trema–Čvrstec-Ruševec-Rašćani. Cilj projekta je izgradnja vodospreme Trema kojom će se osigurati potrebne količine vode na području Općine Sveti Ivan Žabno te urediti sustav vodoopskrbe i dostupnost vode za sve članove lokalne zajednice. Provedbom projekta pridonijet će se poboljšanju životnih uvjeta na području Općine Sveti Ivan Žabno te povećati njen razvojni potencijal – osiguranjem vodoopskrbe ovog ruralnog područja podiči će se kvaliteta života na području Općine te će se povećati njena atraktivnost za život i ulaganja.

Očekivani rezultati projekta:

Vodosprema Trema, korisnog volumena 400 m³,  izgradit će se na k.č. br. 7228 k.o. Čvrstec.

 

Sve informacije o projektu možete pratiti na našoj web stranici https://www.vukz.hr/ i web stranici Općine Sveti Ivan Žabno http://osiz.hr/

Objavljeno: 19. 11. 2020
Autor: Manuel Marković
 
  Preuzmite dokument
Vodosprema trema - text za web   (205.24 KB)
 

  Galerija slika:

  Novosti i obavijesti - Sve