Općina Sveti Ivan Žabno podnijela je prijavu na objavljeni Javni poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini. Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini Općini Sveti Ivan Žabno dodijeljena je financijska potpora u iznosu od 29.040,00 eura. 

Objavljeno: 01. 06. 2023
Autor: Kristina Matuško
 
  Novosti i obavijesti - Sve