23. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije» broj 10/13, 2/18. i 6/20) i članka 74. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije» broj 12/09, 6/13, 2/18. i  6/20), sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno za dan:

 

   31. kolovoza 2020. godine ( ponedjeljak) u  19,00 sati.

 

            Sjednica će se održati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, Općinska vijećnica.

  1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno za 2020. godinu,
  2. Odluka o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Ivan Žabno,
  3. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije,
  4. Plan zaštite od požara,
  5. Donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Sveti Ivan Žabno,
  6. Pitanja članova Općinskog vijeća.
Objavljeno: 31. 08. 2020
Autor: Manuel Marković
 
  Novosti i obavijesti - Sve