Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga

Javni natječaj za financiranje projekat i programa udruga u okviru javnih potreba u sportu na području Općine Sveti Ivan Žabno za 2020. godinu. Dokumentaciju preuzmite ovdje.

 

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga u okviru javnih potreba u kulturi i socijalnoj skrbi na području Općine Sveti Ivan Žabno za 2020. Dokumentaciju preuzmite ovdje

Objavljeno: 03. 02. 2020
Autor: Manuel Marković
 
  Novosti i obavijesti - Sve