2. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

7. rujna 2021. godine (utorak) u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, Općinska vijećnica.

  D N E V N I   R E D

  1. Izvješće Mandatne komisije,
  2. Polaganje svečane prisege članica/članova Općinskog vijeća,
  3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno za 2021. godinu,
  4. Obavijest o potpisanim izjavama nezavisnih vijećnika o odricanju od prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna,
  5. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveti Ivan Žabno za 2021. godinu,
  6. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija  Vatrogasnog doma u Vatrogasno društveni dom u Cirkveni“,
  7. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja kulturnog centra “na području Općine Sveti Ivan Žabno,
  8. Pitanja članova Općinskog vijeća.
Objavljeno: 02. 09. 2021
Autor: Manuel Marković
 
  Novosti i obavijesti - Sve