19. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije» broj 10/13. i 2/18) i članka 74. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije» broj 12/09, 6/13. i 2/18), sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno za dan 

19 . prosinca 2019. godine ( četvrtak ) u  18,30 sati.

 

DNEVNI RED:

 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu,
 2. Program o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2019. godini,
 3. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2019. godini,
 4. Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2019. godini,
 5. Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2019. godini,
 6. Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2019. godini,
 7. Program o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2019. godini
 8. Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu,
 9. Program o izmjeni Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2019. godinu,
 10. Program o izmjenama Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini na području Općine Sveti Ivan Žabno,
 11. Program o  izmjenama Programa o namjenskom korištenju sredstava iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2018. godini,
 12. Odluka o zaduživanju Općine Sveti Ivan Žabno,
 13. Izvješće o stanju sigurnosti tijekom III. tromjesečja 2019. na području Općine Sveti Ivan Žabno,
 14. Zamolba Silvije Temšić,
 15. Pitanja članova Općinskog vijeća.

                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                       PREDSJEDNIK:

                                                                                                                                                       Krešimir Habijanec, v.r.

Objavljeno: 13. 12. 2019
Autor: Manuel Marković
 
  Novosti i obavijesti - Sve