18. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije» broj 10/13. i 2/18) i članka 74. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije» broj 12/09, 6/13. i 2/18), sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno za dan 

28 . studenoga 2019. godine ( četvrtak ) u  18,30 sati.

 

DNEVNI RED:

 1. Polaganje prisege člana Općinskog vijeća g.Ivana Tutek,
 2. Prijedlog Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu s planovima razvojnih programa,
 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno za 2020. godinu,
 4. Program gradnje  komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2020. godini,
 5. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2020. godini,
 6. Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2020. godini,
 7. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2020. godini,
 8. Program javnih potreba u sportu na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2020. godini,
 9. Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2020. godini,
 10. Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2020. godini,
 11. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Sveti Ivan Žabno za 2020. godinu,
 12. Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2020. godini,
 13. Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja
 14. nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2020. godini,
 15. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa
 16.  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020.
 17. Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2020. godini
 18. Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene
 19. poljoprivrednog zemljišta na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2020. godini,
 20. Odluka o izgradnji poduzetničkih zona „ Lužec”, „Sriem” i „Tema” na području Općine Sveti Ivan Žabno,
 21. Program izgradnje poduzetničkih zona „ Lužec”, „Sriem” i „Tema” na području Općine Sveti Ivan Žabno,
 22. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Ivan Žabno,
 23. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  Republike Hrvatske na području Općine Sveti Ivan Žabno,
 24. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
 25. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Ivan Žabno,      
 26. Odluka o financiranju političkih stanaka i članova Općinskog vijeća  izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveti Ivan Žabno za 2020.
 27. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s Liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveti Ivan Žabno za 2020. godinu,
 28. Odluka o financiranju političkih stanaka i članova Općinskog vijeća  izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveti Ivan Žabno za 2019.
 29. Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s Liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveti Ivan Žabno za 2019. godinu,
 30. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine,
 31. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ivan Žabno za 2019. godinu,
 32. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ivan Žabno za 2020. godinu,
 33. Smjernice za razvoj i organizaciju sustava civilne zaštite za razdoblje od 2020. do 2023.
 34. Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u 2020. godini,
 35. Plan djelovanja Općine Sveti Ivan Žabno u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu,
 36. Zamolba studenta Roberta Koščević,
 37. Pitanja članova Općinskog vijeća.

 

                                                                                                                                                       PREDSJEDNIK:

                                                                                                                                                       Krešimir Habijanec, v.r.

Objavljeno: 22. 11. 2019
Autor: Manuel Marković
 
  Novosti i obavijesti - Sve