Preuzmite dokument
Program o namjenskom koristenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljista na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2018.   (16.21 KB)
Program o izmjeni programa utroska sredstava vodnog doprinosa u 2018.   (13.66 KB)
Program o izmjeni programa utroska sredstava sumskog doprinosa za 2018.   (13.66 KB)
Program o izmjenama programa utroska sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa polj. zemljista u vl. rh u 2018.   (15.73 KB)
Program o izmjenama programa odrzavanja komunalne infrastrukture na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2018.   (13.8 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u sportu u 2018.   (13.64 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u kulturi u 2018.   (13.65 KB)
Program o izmjenama programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u 2018. godini   (16.25 KB)
Program o izmjeni programa utroska sredstava vodnog doprinosa u 2018.   (13.6 KB)
Program o izmjenama programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u 2018.   (17.25 KB)
Program o izmjenama programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 2018.   (13.87 KB)
Program javnih potreba u predskolskom odgoju na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (15.76 KB)
Program javnih potreba u protupozarnoj i civilnoj zastiti u 2019.   (14.72 KB)
Program javnih potreba u sportu u 2019.   (15.89 KB)
Program o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgradenih zgrana u 2019.   (14.66 KB)
Program o namjenskom koristenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljista u 2019.   (14.57 KB)
Program odrzavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini   (20.96 KB)
Program utroska sredstava od zakupa, dugogodisnjeg zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljista u 2019.   (16.2 KB)
Program utroska sredstava sumskog doprinosa za 2019.   (13.91 KB)
Program utroska sredstava vodnog doprinosa na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (14.27 KB)
Program gradenja komunalne infrastrukture u 2019. godini   (18.81 KB)
Program javnih potreba u kulturi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (16.2 KB)
Program o izmjeni programa o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgradenih zgrada u 2018.   (13.71 KB)
Program o izmjeni programa sumskog doprinosa u 2018.   (13.69 KB)
Program o izmjenama programa u kulturi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2018.   (14.03 KB)
Program o izmjenama programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u 2018.   (15.3 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u predskolskom odgoju u 2018.   (14.2 KB)
Program o izmjenama programa odrzavanja komunalne infrastrukture na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2018.   (13.83 KB)
Program o izmjenama programa utroska sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljista vl. rh u 2018.   (14.37 KB)
 
  Ostali dokumenti - Sve