Preuzmite dokument
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja   (14.16 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u kulturi u 2018   (13.72 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa utroska sredstava vodnog doprinosa u 2018   (13.69 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018   (14.47 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o namjenskom koristenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljista u 2018   (13.78 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa gradnje i uredaja komunalne infrastrukture u 2018.   (13.97 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o stanju sigurnosti na podrucju opcine sveti ivan zabno tijekom 2018.   (13.58 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 2018.   (13.96 KB)
Zakljucak o utrosku sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljista u 2018   (13.82 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2018 (2)   (13.73 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2018 (1)   (13.78 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u predskolskom odgoju u 2018   (13.82 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u sportu u 2018   (13.87 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika opcine sveti ivan zabno za razdoblje od 1. sijecnja do 30. lipnja 2019   (12.67 KB)
 
  Zaključci i izvješća - Sve