Gdje sam? Naslovnica OKP "PARK" d.o.o. Groblja i pogrebne usluge

Groblja i pogrebne usluge



Naše poduzeće obavlja poslove ukopa na svim grobljima na području Općine Sveti Ivan Žabno, a to su groblja u Svetom Ivanu Žabnu, Cirkveni, Svetom Petru Čvrstecu i Tremi, te pravoslavna groblja u Svetom Ivanu Žabnu i Cepidlaku.
Kontakt broj: 099 218 3495
 

Interaktivna karta

GPS koordinate: 45° 56' 56" N
GPS koordinate: 16° 36' 36" E
Za prikaz klikni ovdje!

Kontakt informacije

Adresa: Trg Karla Lukaša 11
48214 Sveti Ivan Žabno
Tel: 048/211-032
Fax: 048/211-031
E-mail: info@osiz.hr

Facebook