Gdje sam? Naslovnica O Općini Statut Općine
Statut Općine

# Dokumenti Veličina MB
1 POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA PROČIŠĆENI TEKST
0.048533
2 Statut
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 9/09),Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan Žabno na 2. sjednici održanoj 19. srpnja 2013. donijelo je STATUT OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO
0.159658

Interaktivna karta

GPS koordinate: 45° 56' 56" N
GPS koordinate: 16° 36' 36" E
Za prikaz klikni ovdje!

Kontakt informacije

Adresa: Trg Karla Lukaša 11
48214 Sveti Ivan Žabno
Tel: 048/211-032
Fax: 048/211-031
E-mail: info@osiz.hr

Facebook