za pedagošku godinu 2022./2023.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na 32. sjednici održanoj 30. kolovoza 2023. godine donijelo je: 

 
  Preuzmite dokument
Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.   (513.55 KB)
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.   (3.44 MB)
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa Dječje vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.   (15.72 MB)
 
  Dječji vrtić - Sve